Ajankohtaista

Kom och studera till den Öppna yrkeshögskolan!

Anmälan till de kurser som börjar i period 3. börjar måndag 11.12.2006.

Tilläggsuppgifter finns på Öppna yrkeshögskolans www-sidor här http://www.puv.fi/sv/fouverksamhet/oppnayrkeshogskolan/

Takaisin