Ajankohtaista

Kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyn 2008 tulokset

Ammattikorkeakoulukirjastojen valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2008. Asiakkaat ovat kyselyn mukaan entistä tyytyväisempiä Vamkin kirjaston palveluihin.

Vamkissa kyselyyn vastasi 277 henkilöä. Vastaajista 177 oli Raastuvankadun kirjaston ja 100 Wolffintien asiakasta. Opiskelijoita vastanneista oli 84 %, opettajia 13 %, muuta henkilökuntaa 2 % ja ulkopuolisia asiakkaita 1 %.

Vuoden 2006 kyselyyn verrattuna kirjastossa on onnistuttu parantamaan palveluja kokonaisuudessaan. Eniten kiitosta saivat kirjaston sijainti ja tiedonhankinnan opetus, jonka katsottiin parantaneen tiedonhankintataitoja. Tyytyväisiä oltiin myös henkilökunnan ohjaukseen ja kykyyn ohjata. Myös palveluista tiedottamista pidettiin riittävänä.

Eniten kehittämistä oli lainattavan aineiston riittävyydessä sekä kirjaston aukioloajoissa. Parannettavaa olisi myös www-sivujen selkeydessä. Kirjastoon toivottiin lisäksi enemmän e-aineistoja sekä niiden käyttöä helpottavia ohjeita.

Amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin nyt kolmannen kerran. Aiemmin vastaava kysely on tehty vuosina 2004 ja 2006. Yhteensä ammattikorkeakouluissa vastauksia kertyi 11 618.


Lue Vamkin kirjaston asiakastyytyväisyysraportti tästä

Takaisin