Ajankohtaista

Kiertotalousajattelua Jukolux Oy:n globaaliin liiketoimintaan

Julkaistu 2019-03-06 13:15:52 EET.

Kansainvälisen kaupan kolmannen vuosikurssin tradenomiopiskelijat keskittyivät hankeharjoitus-kurssillaan kiertotalouteen. Aihealueeseen opiskelijoita perehdytti marraskuun 2018 alussa Vaasanseudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Göran Östberg.

Yritysyhteistyötä tehtiin toimeksiantajayritys Jukolux Oy:lle, joka tavoittelee uudella valaisinteknologiallaan maailmanmarkkinoita räjähdysherkissä käyttökohteissa. Kurssin alussa opiskelijoita sparrasi siis myös yrityksen markkinointijohtaja Rainer Rönnback.  Tehtävänä opiskelijoilla oli etsiä liiketoiminta-alueita, joissa kiertotalousajattelua voidaan hyödyntää.

Opinnäytetyömäinen työskentelytapa

Työskentely tavoitteen parissa eteni viikoittain opinnäytetyöprosessia mukaillen.  Aihetta työstettiin tiimeissä tutkimuskysymyksiksi, jota täydennettiin teoreettisella viitekehyksellä. Joulukuisen väliseminaarin jälkeen tietoa etsittiin myös pienimuotoisella empiirisellä tutkimuksella.

Lopuksi tuotoksista laadittiin kirjallinen raportti ja kurssin päättyessä valmiit työt esitettiin toimeksiantajalle esitysseminaarissa perjantaina 22. helmikuuta 2019.

Esityksissään opiskelijatiimit keskittyivät hankinta- ja myyntiprosessiin, brändäykseen, loppukäyttäjien asenteisiin, palvelullistamiseen ja kilpailuetuun. Tutuiksi tulivat myös tuotteiden paluuvirran prosessi ja digitalisaation hyödyntäminen ennakoivassa huollossa.

Picture1.jpg

Kuva  1.  Jukolux Oy:n Rainer Rönnback kommentoimassa esityksiä hankkeen päätösseminaarissa.

 

Jukolux Oy kiitteli tiimejä hyvästä panostuksesta ja toimeksiantajan tarpeiden ymmärtämisestä.

 - On hienoa kuulla miten paljon erilaisia mahdollisuuksia kiertotalous voi tarjota yrityksille. Nuoret ovat valtava voimavara saada tuoretta näkökulmaa tulevaisuuden haasteisiin.  Oppilaitosyhteistyö tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.  Hyvää työtä. Tätä lisää! – hehkuttaa Rainer Rönnback.

Picture2.jpg

Kuva 2.  Mukavaa saada hankkeen esittelystä kannustavaa palautetta toteavat Joni Paski, Maria Hautamäki, Miikka Myllymäki ja Mikael Savola.

 

Hyötyä yritykselle ja opiskelijoiden tulevalle työuralle

Kaikki opiskelijat hyötyivät kurssista, sillä sen aikana jokainen sai käyttää aikaisemmin oppimiaan tietoja ja taitoja.  Toki uuttakin tuli opittua, etenkin kiertotaloudesta. Potkua tekemiselle antoi toimiminen yhteistyössä oikean yrityksen kanssa. Hankeharjoitus tarjosi opiskelijoille myös oivaa valmennusta alkavaa itsenäistä opinnäytetyöprojektia varten.  

- Monta kokemusta rikkaampana on mainiota jatkaa kohti tradenomin tutkintoa sekä työelämässä odottavia haasteita.  Mutkattomasta yritysyhteistyöstä opekin tykkää, iloitsee kurssin ohjaaja Leena Pommelin-Andrejeff.

Picture3.jpg

Kuva 3. Jukolux Oy:n tarjoamat tuliaisherkut toivat päätöstilaisuuteen juhlan tuntua toteavat Joram Mustajärvi, Zila Jawanmiri, Sara-Sofia Hussein ja Jama Mahad.

 

Teksti ja kuvat:  Leena Pommelin-Andrejeff, kansainvälisen kaupan lehtori

 

Takaisin