Ajankohtaista

Kela:n tiedote 7.1.2008

Opiskelijan verkkopalvelut monipuolistuivat

Nyt opiskelija voi Kelan internetsivujen laskureiden avulla arvioida, onko hänellä oikeus opintolainavähennykseen ja kuinka suuri vähennys on. Kelan asiointipalvelusta hän saa tietoja opintolainastaan sekä opintolainavähennyksestä.

Opiskelija voi nyt katsoa verkossa opintotukensa tietojen lisäksi opintolainaansa liittyviä tietoja. Kelan asiointipalvelusta näkee opintolainan valtiontakaukseen liittyviä tietoja, kuten kuinka paljon lainatakausta on myönnetty ja milloin opintolainan voi nostaa pankista. Lisäksi palvelusta näkee, paljonko opiskelijalla on kaikkiaan pankista nostettua opintolainaa.

Asiointipalvelusta voi katsoa myös opintolainavähennyksen tiedot. Kun opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, palvelu kertoo, onko lainavähennysoikeus käytetty, mikä on vähennyksen enimmäismäärä ja mitä tietoja Kela on ilmoittanut verohallinnolle verotusta varten. Opintojen aikana korkeakouluopiskelija voi palvelussa tarkistaa opintolainavähennykseen liittyvät opiskelu- ja lainatietonsa.

Kelan asiointipalvelu on osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Opiskelijoille tuli käyttöön myös uusi laskuri opintolainavähennykseen. Opintolainavähennyksen laskurilla opiskelija voi etukäteen selvittää, oikeuttavatko hänen korkeakouluopintonsa lainavähennykseen. Ohjelman avulla opiskelija voi arvioida, missä ajassa tutkinto on suoritettava ja miten lainan nostaminen vaikuttaa verovähennyksen suuruuteen. Laskurit ovat osoitteessa www.kela.fi/laskennat ja ne eivät vaadi tunnistautumista.

Opintolainavähennys on uusi verovähennys, jonka korkeakoulututkinnon suorittanut voi saada, kun hän maksaa takaisin opintolainaansa. Opintolainavähennyksen tarkoituksena on lisätä opintolainan käyttöä ja lyhentää opiskeluaikoja. Opintolainavähennysoikeus koskee syksyllä 2005 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneita.

Opiskelijalla voi olla oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa, jos hän suorittaa korkeakoulututkinnon määräajassa ja hänellä on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa korkeakouluopintojen aikana nostettua opintolainaa yli 2 500 euroa. Vähennyksen suuruus on 30 prosenttia huomioon otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä.

Takaisin