Ajankohtaista

Hyvät opiskelijat!

Eilisen Kauhajoella tapahtuneen järkyttävän tragedian vuoksi myös Vaasan ammattikorkeakoulussa on osallistuttu valtakunnalliseen suruliputukseen. Vaasan ammattikorkeakoulun puolesta haluan vielä kerran esittää syvän osanottoni välikohtauksen uhreille, heidän omaisilleen ja ystävilleen, Seinäjoen ammattikorkeakoululle sekä koko Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle.

Mikäli tämä tapaus on koskettanut sinua hyvin läheisesti tai muusta syystä tunnet tarvitsevasi keskustelu- tai muuta apua, voit ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun opettajiin, muuhun henkilökuntaan tai opiskelijakunnan edustajiin.

Voit ottaa yhteyttä myös:
Terveydenhoitaja Gunvi Hietamäki, Raastuvankatu 33, puh.06 325 2182
Terveydenhoitaja Heli Peltomäki, Wolffintie 30, puh. 06 325 2190
Lääkäri Tytti Ilkka, puh. 040-8322155

sekä:
Vaasan Aluetyöterveys (koulun henkilökunnalle), puh.06-325 2000
Vaasan Suomalainen seurakunta /Kalle Kuusiniemi, puh.044-4808218
SPR henkisen tuen puhelin puh. 0800 100 200 (maksuton)

-------------------------------

Bästa studerande!

Efter den tragiska incident som i går utspelade sig i Kauhajoki har även Vasa yrkeshögskola deltagit i den landsomfattande sorgflaggningen. Å Vasa yrkeshögskolas vägnar vill jag ännu en gång framföra du djupaste kondoleanser till tragedins offer, deras anhöriga och vänner samt till yrkeshögskolan i Seinäjoki och hela Seinäjokis samkommun för utbildning.

Om denna incident har påverkat dig mycket personligt eller om du av andra orsaker känner, att du behöver diskutera med någon eller få annan hjälp, kan du kontakta yrkeshögskolans lärare, den övriga personalen eller studentkårens representanter.

Du kan kontakta också:
Hälsovårdare Gunvi Hietamäki, Rådhusgatan 33, tfn 06 325 2182
Hälsovårdare Heli Peltomäki, Wolffskavägen 30, tfn 06 325 2190
Läkare Tytti Ilkka, tfn 040-8322155

Samt:
Vasa regionala företagshälsovård (Skolans personal) tfn 06- 325 2000
Vasa svenska församling tel. 326 1211/ Joni Hänninen tfn 044 4808325
Röda korset tfn 0800 100 200

-------------------------------

Dear student!

Due to the tragic shooting incident in Kauhajoki yesterday has Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences, put its flags at half-mast today.

On behalf of Vamk, University of Applied Sciences, I would like to express my condolences to the victims, their relatives and friends at Seinäjoki University of Applied Sciences and the Education Centre Sedu.

If you think that you need support to handle this incident you can contact your teachers, other personnel in Vamk or the Student Union VAMOK.

You can also contact:
Public Health  Nurse Gunvi Hietamäki, Raastuvankatu 33, phone 06 325 2182
Public Health  Nurse Heli Peltomäki, Wolffintie 30, phone 06 325 2190
Doctor Tytti Ilkka, Mobile 040-8322155

And also:
Student pastor Kalle Kuusiniemi, Mobile 044-4808218
The Finnish Red Cross, phone 0800 100 200

Jouko Paaso
rehtori, rektor, rector

Takaisin