Ajankohtaista

Jouko Paaso har utnämnts till rektor

Vasa stadsstyrelse har i sitt möte 12.1.2004 utnämnt teknologie doktor Jouko Paaso till rektor vid Vasa yrkeshögskola fr o m 1.7.2004.

Teknologie doktor Jouko Paaso är 47 år gammal. Han har även avlagt Executive Master of Business Administration examen vid Uleåborgs universitet. Paaso är tjänstledig från befattningen som överlärare för informationsteknik vid Uleåborgsnejdens yrkeshögskola, där han varit anställd sedan år 1994. Paaso innehar för närvarande tjänsten som tf. professor vid Uleåborgs universitets tekniska fakultet och är direktör för Per Brahe softwarelaboratoriet. Laboratoriet är ett samarbetslaboratorium mellan Statens Tekniska Forskningscentral VTT, Uleåborgsnejdens yrkeshögskola och Uleåborgs universitet. 25 personer verkar vid laboratoriet.  


Ytterligare information:

Rektor Pentti Ruotsala
tfn 06 326 3000, pentti.ruotsala@puv.fi

Takaisin