Ajankohtaista

Johdon nimityksiä Vamkissa

KTM Elisabeth Malka on nimitetty vararehtoriksi 31.7.2009 saakka. Vararehtori toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena sekä johtaa opintoasiain yksikköä, johon kuuluvat mm. opintotoimisto- sekä opinto-ohjauspalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut ja kansainväliset asiat.

KTM Elina Martin on valittu liiketalouden ja matkailun yksikön toimialajohtajaksi 31.7.2009 saakka. HTT, YTM Raimo Koivisto on valittu sosiaali- ja terveysalan toimialajohtajaksi 31.7.2009 saakka. Toimialajohtajat johtavat tulosvastuullisesti yksikkönsä koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta.

Takaisin