Ajankohtaista

IT-alan huiput Vaasassa

Julkaistu 2011-04-27 15:07:12 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ja Uumajan yliopiston yhteisen Open Kvarken -hankkeen loppuseminaari järjestettiin 26.–27.4. VAMKissa.

Open Kvarken on VAMKin ja Uumajan yliopiston yhteinen, vuonna 2008 käynnistetty hanke, jossa keskeisenä tavoitteena on ollut edistää avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmisto- ja muiden ratkaisujen käyttöä julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Seminaarin ensimmäinen päivä oli kansainvälisesti suuntautunut ja se pidettiin englanniksi. Firefoxin edustaja esitteli HTML5-standardia, jonka avulla nettiselaimet voivat pelkkien verkkosivujen sijasta käsitellä kokonaisia sovelluksia ja yksinkertaistaa nettijulkaisemisen toiminnallisuuksia. Lisäksi seminaarissa puhuu Michael "Monty" Widenius, joka on avoimen lähdekoodin tietokantayhtiö MySQL:n perustajia.

Open-Kvarken-1.jpg

Seminaarin ensimmäisenä päivänä Nokian edustaja Olavi Toivainen kertoi älypuhelimien MeeGo-käyttöjärjestelmästä.

Toisena päivänä esiteltiin Open Kvarken -hankkeen saavutuksia. Hankkeen aikana on muun muassa perustettu avoimen lähdekoodin osaamiskeskukset Vaasaan ja Uumajaan. Osaamiskeskusten kautta on tuotettu työelämälle räätälöityjä ratkaisuja mm. verkkoneuvotteluihin.  Paikalliset IT-alan yritykset, jotka ovat räätälöineet avointa koodia projektissa, kertoivat tuloksistaan; muun muassa työpaikkojen syntymisestä projektin tiimoilta.

Open-Kvarken-2.jpg

Seminaarissa puhui tietokantaguru Michael ”Monty” Widenius.

Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa, jota kuka tahansa voi käyttää, tutkia tai edelleenkehittää ja jakaa muokattuja versioita eteenpäin. Avoimen lähdekoodin kehitystä tehdään aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti, joten järjestelmät ovat kaupallisia sovelluksia edullisempia ja joustavasti jatkokehitettävissä.
VAMKin tietojenkäsittelyn opetuksessa panostetaan Microsoft-alustojen lisäksi vahvasti avoimen lähdekoodin tutkimiseen, kehittämiseen, soveltamiseen ja opetukseen. Open Kvarken -hankkeessa onkin hyödynnetty tiiviisti VAMKin projekti- ja opetushenkilöstön lisäksi opiskelijoita. Kaksi tietojenkäsittelyn opiskelijaa on työskennellyt hankkeessa aivan sen alusta lähtien ja tehnyt aiheeseen liittyen opinnäytetyönsä. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa on ollut mukana kymmenkunta VAMKin afrikkalaista tutkinto-opiskelijaa, joista viidellä on aiheesta opinnäyte työn alla.

Takaisin