Ajankohtaista

Isännöinnin ja lastensuojelun erikoistumisopintoja, haku 21.5. mennessä

Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin kevään erikoistumisopintojen tarjonnassa ovat Isännöitsijän sekä Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa -opinnot.

Isännöitsijän erikoistumisopinnot on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, kiinteistösihteereille sekä taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat hankkia ja päivittää tietojaan.

Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa -erikoistumisopinnot on suunniteltu lastensuojelun sijaishuollon julkisissa tai yksityisissä yksiköissä työskenteleville sairaanhoitajille, lähihoitajille ja sosionomeille, jotka osallistuvat käytännön hoito- ja kasvatustyöhön.

Opintoihin voi hakea 21.5. asti. Ne alkavat syyskuussa 2010 jatkuen toukokuulle 2011. Hakukelpoisuutena on soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta. Opinnot toteutetaan päivä-, ilta- ja viikonloppuopetuksena.

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä monimuotoinen opiskelutapa sopii myös työssäkävijän aikatauluihin. Opiskelussa toteutetaan aikuiskoulutuksen periaatteita, jolloin opiskelu on itseohjautuvaa ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Lisätietoja:

http://www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot/

Takaisin