Ajankohtaista

        

Inspirationssmedjan 20.2.

Business Road är ett gemensamt program för högskolorna i Vasa, vars syfte är att främja uppkomsten och utvecklandet av nya affärsidéer bland studerande. Programmet är en del av projektet Vasavetenskapspark. Inom programmet ordnas för alla studerande Inspiratiossmedjan 20.2 kl 12-16 i Åbo Akademi, Rantakatu 2.

Dagens program:
Kl. 12.00 Inledning och dagens program
-Projektchef Andre Österholm / Vasa vetenskapspark; Koordinator Seppo Luoto / Förinkubatorsprogrammet Business Road, Vasa vetenskapspark
Kl. 12.15 Inspirationsbriefing - innovationsrikedom, tvärvetenskapligt kunnande, företagande: Juha Kettunen, Fundior AB
Kl. 13.45 Paus
Kl. 14.00 Företagshistoria 1: Anna Häggblom, Aveo Ab
Kl. 14.30 Företagshistoria 2: Juho Ylimäki & Charlotta Siren, CSR Tutkimuspalvelut Oy
Kl. 15.00 Företagshistoria 3: Kalle Smeds, Creamarketing Oy
Kl. 15.30 Sammandrag och dagens avslutande; Seppo Luoto / Vasa vetenskapspark

Välkomna!

Kontaktperson: Seppo Luoto (seppo.luoto@uwasa.fi / 044 024 4314)

Takaisin