Ajankohtaista

Inspirationsmedjan 2.3.2010

Business Road är ett gemensamt utvecklingsprogram för alla studeranden inom Vasas högskolor. Dess roll är att främja uppkomsten och utvecklingen av studerandenas affärsidéer.

Detta program är en del av Merinovas projekt Vaasa Science Park.
Programmet ordnar ett för alla öppet seminarium Inspirationsmedjan

Tid: tisdag 2.3.2010 kl. 9-12
Plats: Vasa universitets Levón-audiotorium, Wolffskavägen 34, Vasa

Avsikten med seminariet är att presentera inspirerande exempel på olika slags affärsidéer och företagande.

Seminariet är gratis, men p.g.a. kaffeservering anmälningarna senast den 26.2. per e-mail till ulla.kalliokoski(at)merinova.fi.

Program och mera information:

http://www.vaasasciencepark.fi/sv/alla-nyheter/2-business-road-uutiset/59-inspiraatiopaja02032010

Takaisin