Ajankohtaista

Infotillfälle om svenskspråkiga magisterstudier (120 sp, 2 år) vid Hanken

Svenska handelshögskolan HANKEN informerar om sina svenskspråkiga magisterprogram vid VYH
onsdagen den 9.4 kl.14.15.
Plats: Festsalen Rådhusgatan 31.

Du som avlagt en yrkeshögskoleexamen kan söka in till Hanken i Vasa för att avlägga ekonomie magisterexamen inom Strategisk marknadsföringsledning (2 år) eller Redovisning och affärsjuridik (2år). Du kan också söka in direkt till studier på magisternivå i vissa huvudämnen. Mera information hittar du under www.hanken.fi/student/magisterutbildning

Om du är intresserad av de engelskspråkiga magisterprogrammen vid Hanken hittar du information om dem under www.hanken.fi/student/masters

Takaisin