Ajankohtaista

Hej Ny Studerande!

Om du har fått studieplats genom gemensam antagning så sander FPA dig i slutet av juli en förhandsifylld blanket för ansökan om studiestöd. Om du ansöker studiestöd, vänligen återsänd blanketten i det bifogade returkuvert till FPA eller FPA's studiestödcentral. Om du inte fått en blankett senast första veckan i augusti, så kan du söka studiestöd med blanketten OT2. Du får blanketter från www.kela.fi, lokala FPA  och från våra studiebyråer. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av månaden då ansökan lämnats in.

Tilläggsuppgifter:
www.kela.fi och
studiestödsnämndens sekreterare Susan Sundqvist, tel. 326 3017 eller 040-733 4174.

Välkommen!

Takaisin