Ajankohtaista

Information om studiestöd för nya studerande

Hej Ny Studerande!
Information om studiestöd för dig, varsågod:

Om du har fått studieplats genom gemensam antagning så sänder FPA dig i slutet av juli en förhandsifylld blankett för ansökan om studiestöd. Om du ansöker studiestöd, vänligen återsänd blanketten i det bifogade returkuvert. Om du inte fått en blankett senast första veckan i augusti, så kan du söka studiestöd med blanketten OT2. Du får blanketten från FPA's webbsidor, lokala FPA och våra studiebyråer. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av månaden då ansökan lämnats in.

Studiestödstagarna kan gå in på webben och undersöka sina egna studiestödsuppgifter, t.ex hur många studiestödsmånader finns kvar och ansökans behandlingsskede. För att logga in på kundtjänsten måste man identifiera sig med Internetbankernas användarkoder och lösenord. Adressen för tjänsten är http://www.kela.fi (E-tjänst).

Önskar dig välkommen!

Studiestödsnämndens sekreterare Susan Sunqvist

Tilläggsuppgifter:

Takaisin