Ajankohtaista

Information om sommarstudiestöd

Bästa studerande,

Om du ansöker sommarstudiestöd (1.6. - 31.8.) vänligen kom ihåg att det behövs 3 sv/månad också i sommartiden. Fyll i KELA's blankett OTm och bilaga Utredning över sommarstudier. Lämna ansökning till studiebyrån.

Studiestödsärendens blanketter: http://www.puv.fi/sv/studietjanster/blanketter/


Tilläggsuppgifter

Susan Sundqvist, studiestödsnämndens sekreterare

Takaisin