Ajankohtaista

Inför läsåret 2004-2005

Höstterminen för läsåret 2004-2005 inleds enligt följdande:

Nya studerande

 • Ungdomsutbildning
  • Företagsekonomi och turism 20.8
  • Hälsovård och det sociala området 23.8.
  • Teknik och kommunikation 20.8.
 • Vuxenutbildning
  • Företagsekonomi och turism 23.8
  • Teknik och kommunikation 27.8.

Yrkehögskolan meddelar sökanden om urvalsresultatet tidigast 12.7.2004 och senast 23.7.2004. Sökanden bör meddela yrkeshögskolan om mottagande av studieplats senast 6.8.2004.

Nya studerande bör anmäla sig som närvarande eller som frånvarande studerande via WinhaWille till Vasa yrkeshögskolas datasystem senast 3.9.2004. Anmälan gäller hela läsåret. Anmälning: https://secure.puv.fi/wille/


Studerande som fortsätter sina studier

 • Ungdomsutbildning
  •  Företagsekonomi och turism 23.8.
  • Hälsovård och det sociala området 23.8.
  • Teknik och kommunikation 23.8. 
 • Vuxenutbildning
  • Företagsekonomi och turism 23.8.
  • Hälsovård och det sociala området 23.8.
  • Teknik och kommunikation 27.8.

Studerande bör anmäla sig som närvarande eller som frånvarande studerande via WinhaWille till Vasa yrkeshögskolas datasystem senast 3.9.2004. Anmälan gäller hela läsåret. Anmälning: https://secure.puv.fi/wille/

Takaisin