Ajankohtaista

Hei Uusi Opiskelijamme!

Saat postissa  KELA:sta heinäkuun lopussa esitäytetyn opintotukianomuslomakkeen. Jos anot tukea, lähetä lomake palautuskuoressa joko KELA:n toimistoon tai KELA:n opintotukikeskukseen. Jos et saa lomaketta viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla, voit anoa opintotukea lomakkeella OT2, jonka saat www.kela.fi -sivuilta, KELA:n paikallistoimistoilta tai opintotoimistoistamme. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Lisätietoja:
Opintotukilautakunnan sihteeri Susan Sundqvist
Puh. 326 3017 tai 040-733 4174 ja
www.kela.fi

Tervetuloa!

Takaisin