Ajankohtaista

Ilmoittautuminen lv. 2009 - 2010 opiskelijaksi

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kerran lukuvuodessa joko läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta.

Syksyn 2009 ilmoittautumisaika on 11.4. - 31.8.2009. Opintojaan jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat intranetissä toimivan WinhaWille -liittymän https://secure.puv.fi/wille kautta. Normiajan ylittäneet ilmoittautuvat opintotoimistoon.

Ne, jotka eivät ole ilmoittautuneet, menettävät opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumistieto välitetään myös ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnalle, joten päivitykseen on syytä suhtautua vakavasti, koska se vaikuttaa opiskelijan opintotukeen.

Läsnäolo- / poissaoloilmoittautumista voi muuttaa vain lukuvuoden vaihtuessa. Kevätlukukauden osalta muutos ilmoittautumiseen on tehtävä 12.1.2010 mennessä ilmoittamalla tästä opintotoimistoon.

Tutkinnon suorittamisaikana opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä enintään kahden lukuvuoden ajaksi, mutta kerralla vain yhdeksi lukuvuodeksi. Opinto-oikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Ystävällisin terveisin Erkki Kokkonen

Opintoasiain päällikkö

Takaisin