Ajankohtaista

Idétävling till Vasas högskolestuderande

Ännu hinner 3 team med, anmälningstiden har förlängts till 3.2.

INNOHELP@Sport är en tävling riktad till Vasas högskolestuderande, där man söker idéer för att utveckla Hockey Team Vaasan Sport Oy:s matchevenemang.
 
Team av studerande tävlar mot varandra
Från Vasas högskolor slipper 6 studerandeteam (4-5 personer) med i tävlingen. Teamen skall helst vara tvärvetenskapliga och internationella. Teamen tävlar om vem som ger det bästa utvecklingsförslaget relaterat till Hockey Team Vaasan Sport Oy:s matchevenemang. De tre bästa förslagen belönas och presenteras för media. 

Pris
1.   pris: matchloge och -buffé till vinnarteamet 24.2.
2.   pris: biljetter till sittplats under matchen 24.2.
3.   pris: biljetter till ståplats under matchen 24.2. 

Tävlingens tidtabell och gång
1.Start 5.2.2010 under matchen Sport - LeKi
- Förevisning av tävlingen, arbetssätt, Sports produkter och tjänster, matchevenemanget som process, pris och jury.
2.  Teamarbetsskede och inlämning av idéer för utvärdering 5.2.- 24.2.2010
- Teamen jobbar under Sports matchevenemang, samlar in tillräckligt med observationer, utnyttjar teamets mångkunnande, identifierar olika problem samt skapar idéer kring dessa och lägger fram sitt förslag som förevisas för domarna.
- Teamen slipper under tävlingens gång att under en match bekanta sig med och utvärdera matchevenemanget som process. Under tävlingens gång kan teamen själva bekanta sig med Vasas ishalls verksamhet.
- Teamen lämnar in sitt förslag för utvärdering av domarna senast 18.2.2010.
3.  Prisutdelning 24.2.2010 under matchen Sport - SaPKo. I juryn ingår Vaasa Science Park -projektets representant samt Hockey Team Vaasan Sport Oy:s representanter (2-3 personer). 

Tilläggsinfo och anmälningar senast 3.2.2010:
André Österholm, tfn 0400 664 881, andre.osterholm@merinova.fi
(Seppo Luoto, tfn 044 024 4314, seppo.luoto@merinova.fi)

Takaisin