Ajankohtaista

Ideasta Liikeideaksi -kilpailu

Kilpailuaikaa on pidennetty 15.3.2004 saakka.

Osallistuminen

Kilpailuun voivat vapaasti osallistua vakituisesti Suomessa asuvat henkilöt, joiden idea edistää Pohjanmaan maakunnan tai siihen läheisesti liittyvän seutukunnan elinkeinorakenteen kehittymistä.


Kilpailuaika

Kilpailu käynnistyi 1.12.2003. Silloin avautuivat kilpailun www-sivut, mistä löytyy vastauslomake sekä suomeksi että ruotsiksi (www.merinova.fi). Kilpailu päättyy ja palkintojen saajat julkaistaan 15.3.2004.

Kilpailuun osallistuneilla on mahdollisuus osallistua myös valtakunnalliseen Venture Cup -kilpailuun, sen toisesta vaiheesta, "liiketoimintasuunnitelman luonnos", alkaen (4.2.2004). Lisätietoja osoitteesta www.venturecup.org.


Kilpailusarjat

Kilpailusarjoja on kolme:

1.  Yksityishenkilöt
2.  Yrittäjät
3. Opiskelijat


Palkinnot

Jokaisen sarjan voittajalle 2000 € rahapalkinto.

Lisäksi jaetaan enintään 4 kpl 1000 € rahapalkintoa raadin harkinnan mukaan.


Raati

Kilpailuraati koostuu alueellisisten ja kansallisten rahoitus- ja kehityspalvelujen tuottajien edustajista, joilla on erinomainen alueen elinkeinoelämän tuntemus ja kokemus liiketoimintasuunnitelmien arvioinnista.


Arviointi

Arvioinnissa arvostetaan idean uutuusarvoa ja siihen liittyvää erityisosaamista sekä sen arvioitua merkitystä alueen elinkeinorakenteen kehittymisessä.


Vastaukset

Vastauslomakkeet palautetaan 15.3.2004 mennessä osoitteella Merinova Oy, PL 810. 65101 VAASA tai erikseen www-sivuilla ilmoitettuihin jättölaatikoihin.


Lisätietoja

Takaisin