Ajankohtaista

Ideasta liikeideaksi 2005 -kilpailu

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab järjestää alueellisen liikeideakilpailun Vaasan seudulla. Kilpailussa etsitään sellaisia uusia ja toteuttamiskelpoisia liikeideoita, jotka kehittyessään täydentävät alueen elinkeinorakennetta ja toimialansa kansainvälistä kilpailukykyä.

Kilpailukykyinen liikeidea

Tyypillistä kilpailukykyiselle liikeidealle on, että asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi hyödynnetään joko kokonaan uutta osaamista tai sitten olemassa olevaa osaamista hyödynnetään uudella tavalla. Ongelman ratkaiseva idea voi olla tuote-, valmistus-, palvelu-, tai markkinointi-idea, mutta olennaista on sen asiakkaalle tuottama lisäarvo.

Kilpailukykyiselle liikeidealle on tyypillistä myös se, että toiminta on suunniteltu organisoitavaksi tavalla, jossa jokaisella toimijalla on selkeä omiin vahvuuksiin ja toimintatapoihin perustuva rooli. Muita keskeisiä menestystekijöitä ovat ansaintalogiikka sekä valitun strategian yhteensopivuus ansaintalogiikan ja toiminnan organisointitavan kanssa.

Kilpailu on kaikille avoin

Nyt järjestettävä kilpailu on kaikille avoin, mutta se on rajattu alueellisesti siten, että suunnitellun liiketoiminnan tulisi edistää Vaasan seudun teknologiateollisuuden kilpailukykyä.

IDEASTA LIIKEIDEAKSI -kilpailun kautta on mahdollista osallistua myös käynnissä olevaan valtakunnalliseen Venture Cup -kilpailuun (www.venturecup.fi). Venture Cup -kilpailuun jo aikaisemmin mukaan ilmoittautuneet voivat osallistua myös IDEASTA LIIKEIDEAKSI -kilpailuun.

Asiantuntijaraati arvioi liikeideat

Laajapohjainen asiantuntijaraati arvioi erityisesti liikeidean innovatiivisuutta, toteutettavuutta ja sen synnyttämiä kasvumahdollisuuksia alueen teknologiateollisuudelle sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Raadin jäsenillä on pitkäaikainen kokemus uuden liiketoiminnan kehittämisestä usealta eri toimialalta.

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan palkintoina lahjoituksina saatuja rahapalkintoja 1-5 kpl. Palkintosummat vaihtelevat 1000-5000 euron välillä.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat ehdotukset on postitettava 29.4.2005 mennessä osoitteeseen: Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, PL 810, 65101 VAASA; kuoreen merkintä "Liikeideakilpailu". Kaikki ehdotukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Palkitut ehdotukset julkaistaan palkintojen jakotilaisuudessa vain ehdotuksen tekijän kanssa sovittavassa laajuudessa.  Lisätietoja kilpailusta antaa kehittämispäällikkö Jarmo Myllylä, gsm 040 -55 88 105 tai jarmo.myllyla@merinova.fi.

Ks. kilpailun säännöt ja ilmoittautumislomake Merinovan WWW-sivuilta: http://www.merinova.fi/339864.aspx

Takaisin