Ajankohtaista

Hyvinvointityöryhmän tavoitteena opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointityöryhmä on monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka toiminnan tavoitteena on opiskeluhyvinvointi. Työryhmä perustettiin johtoryhmän päätöksellä 13.5.2005, ja sen toiminta käynnistyi syksyllä 2005. Hyvinvointia pyritään tukemaan kehittämällä ja vankentamalla opiskelijoiden toimintaympäristön rakenteita, joihin kuuluvat mm. opiskeluterveydenhuolto, psykososiaalisen tuen palvelut, opintojen etenemisessä erityisiä haasteita tai esteitä kohdanneiden opiskelijoiden tukemisen suunnittelu ja organisointi (mm. luki-tuki- kurssit sekä lisäopetus) ja varhaisen puuttumisen mallin jalkauttaminen päihde- ja peliriippuvuusongelmien hoitamiseksi.


Hyvinvoinityöryhmä  kuvassa  5.6.2008. Vas. pj. Hilkka Vuorensivu, Sinikka Palosaari, Susan Sundqvist, Paula Bäckman, Antti Ahola, Tarja Launonen, Gunvi Hietamäki, Henry Niemi ja Pia Pirneskoski. (Kuvasta puuttuvat Maria Helander, Kalle Kuusniemi ja Heli Peltomäki)

Koko hyvinvointityöryhmään ja sen toimintaan voit tutustua osoitteessa: http://intra.puv.fi/kehittaminen/kehittamistyoryhmat/hyvinvointityoryhma/

Takaisin