Ajankohtaista

Hyvä opettaja innostaa, vaatii ja välittää

Julkaistu 2021-05-24 09:42:08 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat valitsivat lukuvuoden huippuopettajat. Koronavuonna on erityisesti korostunut erilaisten oppijoiden tukeminen.

VAMKin opiskelijat ovat jälleen äänestäneet opetuksen huipuista. Tänä vuonna huomionosoituksen saavat Leena Pommelin-AndrejeffAnne Puska ja Onni Pyhälahti.

Opetuksen huiput -äänestyksen tuloksen julkistivat opiskelijakunta VAMOKin edustajat Ulrika Palmberg ja Olli Syrjälä. He kertoivat myös opiskelijoiden perusteluja, miksi juuri kyseiset opettajat ovat ansainneet tämän tunnustuksen.

– Hyvä opettaja innostaa, vaatii ja välittää. Hän saa opiskelijat kiinnostumaan ja oppimaan, mutta myös rohkaisee vuorovaikutukseen, osaa ottaa palautetta vastaan ja kehittää omia työtapojaan, Ulrika Palmberg avasi kunniamaininnan taustoja.

Kuluneen lukuvuoden aikana sekä opettajat että opiskelijat ovat joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen työskentelytapaan. Opiskelijoiden erilaiset oppimistavat ovat VAMOKin edustajien mukaan vaatineet myös opettajilta joustoa. VAMOK välitti opiskelijoiden viestin, että juuri erilaisten oppijoiden huomioiminen on tehnyt palkituista opettajista erityisiä. 

VAMOK valitsee opetuksen huiput joka kevät. Valinnalla kannustetaan opettajia työssään, korostetaan opetuksen tärkeyttä ja edistetään opettajien motivaatiota itsensä kehittämiseen.

Opiskelijakunnan edustajat lausuivat suuret kiitokset koko ammattikorkeakoulun henkilöstölle tuesta vaikeina aikoina.

Opetuksen huiput 2021

Sosiaali- ja terveysalan opetuksen huippu on tänä vuonna Anne Puska. Häntä kuvaillaan huolehtivaksi ja aidosti välittäväksi opettajaksi, joka suhtautuu intohimoisesti omaan alaansa.

”Anne on kuin äiti, joka huolehtii niin opiskelijoiden sosiaalisista taidoista kuin vapaa-ajastakin. Hän on aina saatavilla, silloinkin kun hänen ei tarvitsisi. Läpikantavana voimana hän tukee ja kuuntelee, mutta katsoo asioita ammattitaitoisesti oman kokemuksensa kautta.”

Tekniikan opetuksen huipuksi äänestettiin Onni Pyhälahti, jonka jokaisella oppitunnilla on opiskelijoiden mukaan hyvä ja kannustava ilmapiiri.

”Onni osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat, hän haluaa, että opiskelijat oikeasti oppivat. Tämä näkyy myös arvosanoissa. Jokaisella tunnilla saa nauraa, mutta hän myös kertaa ja käy huolellisesti läpi kotitehtävät.”

Liiketalouden opetuksen huipuksi valittiin tänä vuonna Leena Pommelin-Andrejeff. 

Hänen opetustyyliään kehuttiin innostavaksi. Opiskelijoiden mukaan hänellä on halu aidosti auttaa opiskelijoita.

”Leena on saanut minut kiinnostumaan logistiikan alasta. Opettajan oma innostus tarttuu muihinkin”, sanottiin perusteluissa.

Leena Pommelin-Andrejeff oli liikuttunut huomionosoituksesta. Hän kertoo, että vuosi on ollut kova, ja opiskelijat ovat saaneet hänet jaksamaan työtään.

– Opiskelijat ovat olleet valo ja aurinko elämässäni. Joka kerta, kun oppitunti alkaa, olen onnellinen.

Takaisin