Ajankohtaista

Notis 12.2.2007 

Hurdant resultat efter kundundersökning hos tandläkare?

Vasa yrkeshögskolas andra årets sjukskötarstuderande fick till uppgift att undersöka kundnöjdhet hos företaget Alueen Hammas i oktober 2006. Detta uppdrag är ett av flera som koordinerats av yrkeshögskolans Företagskliniken-projektet under det senaste året. Projektet erbjuder sme-företag forsknings- och utvecklingstjänster där studerande förverkligar uppdragen under handledning av behörig lärare. 

 

  

Hur nöjd kan kunden vara efter ett tandläkarbesök? undrade Företagskliniken-projektets koordinator Annika Torniainen. Mäts kundnöjdheten i decibel från eventuella skrik eller kanske betygsätts den enligt antal lappade hål och hur länge kunden måste sitta i tandläkarstolen?

Företagskliniken fick förfrågan om denna undersökning av en specialtandtekniker från ett företag som tillverkar bl.a. proteser och reparationer av lossnade tänder.

Ur undersökningen framkom positiva svar vilket hänvisar till hur tacksamma människor som har tandproblem är för den hjälp som kan fås. Nästan 100 % av respondenterna var nöjda med Alueen Hammas tjänster. Antal respondenter var 52 och medelåldern var 67 år varav över hälften var kvinnor. Majoriteten av respondenterna hade proteser både uppe och nere i munnen. Företagare och specialtandtekniker Ilkka Garaisi gladde sig över resultaten som Vasa yrkeshögskolas studerande presenterade. Det framkom att respondenterna anser att personalen är vänlig och upplevs som mycket noggrann under själva tandläkarbesöket. Proteserna och deras kvalitet fick också bra betyg. Ur svaren fick vänte- och mottagningsutrymmet det sämsta betyget, men det grämer sig inte Garaisi över eftersom Alueen Hammas skall inom snar framtid flytta till nya utrymmen på Handelsesplanaden 20.

Det här uppdraget passade studerandena väl. De lärde sig att planera och analysera ett frågeformulär samtidigt som kontakten till uppdragsgivaren skulle uppehållas. Ingen hade erfarenhet av den här typen av samarbete med ett riktigt företag. Dessutom gjorde tradenomstuderande en företagsanalys åt Alueen Hammas där det visade sig att redovisning av ett riktigt företag kan vara utmanande men också mycket lärorik undervisningsmetod.
 
Företagskliniken-projektet erbjuder sme-företag forsknings- och utvecklingstjänster via Vasa yrkeshögskolans alla verksamhetsområden till ett förmånligt pris. Yrkeshögskolans studerande förverkligar uppdragen under handledning av behörig lärare.
Projektets finansiär är ESR, Västra Finlands länsstyrelse. Projektets målsättning är att främja samarbetet mellan näringslivet i Österbotten och Vasa yrkeshögskola.

Tilläggsinformation:
Företagsklinikens projektkoordinatorer Annika Torniainen
tel. 06 326 3573 gsm. 040 831 4420
e-mail: annika.torniainen@puv.fi eller
Camilla Stenbäck tel. 06 326 3582 gsm. 050 400 6840
e-mail camilla.stenback@puv.fi

Företagsklinikens hemsida: http://www.foretagskliniken.com

 

Takaisin