Ajankohtaista

Hoitotyön osasto mukana uudistamassa sähköistä potilaskirjaamista

Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin hoitotyön osasto on mukana valtakunnallisessa eNNI-hankkeessa, jossa uudistetaan ja lisätään osaamista hoitotyön kirjaamisessa. Hanketta rahoittaa opetusministeriö.

eNNI-hankkeen yhdyssopettaja Terhi Pekkinen vie sähköisen potilaskirjaamisen uusia käytänteitä eteenpäin Vamkissa ja organisoi koulutusta sairaanhoidon opettajille, opiskelijoille sekä työelämälle. Kirjaston informaatikot ovat mukana antamassa tiedonhaun koulutusta. Myös opiskelijat ovat mukana hankkeessa.
Vamk järjestää koulutusta kevään 2010 aikana hankkeen yhteistyöorganisaatioissa, kuten Vaasan keskussairaala ja Vähänkyrön terveyskeskus.
 
- Lakimuutos kansallisen potilasarkiston käyttöönotosta on mittava ja uudistaa hoitotyön sähköistä kirjaamista, lehtori Terhi Pekkinen kertoo.

 - Uudistus näkyy koko hoitotyön opetushenkilöstön koulutuksena sekä sähköisten kirjaamiskäytänteiden kytkeytymisenä hoitotyön opetukseen, kertoo Vamkin hoitotyön osastonjohtaja Regina Nurmi.

Valtakunnallinen Kelan ylläpitämä KanTa-arkisto (eArkisto) avautuu vuonna 2011. Arkisto palvelee kaikkia julkisia terveydenhuoltopalveluja tarjoavia organisaatioita. Alkuvaiheessa sinne kirjataan mm. potilaan sairauskertomus, hoitotyön yhteenveto, riskitiedot, lääkityslista ja laboratoriovastaukset. Yhtenäiset potilasasiakirjat ja kirjaamismalli edellyttävät hoitotyön tekijöiden kouluttamista.

Lisätietoja:

- Osastonjohtaja Regina Nurmi, regina.nurmi@puv.fi
- Lehtori Terhi Pekkinen, terhi.pekkinen@puv.fi
- www.amk.fi/enni

Takaisin