Ajankohtaista

Oppimisen tieto kulkee vaivatta Workseedissä

Julkaistu 2021-03-24 08:33:50 EET.

Uusi hallintajärjestelmä yhtenäistää Vaasan ammattikorkeakoulun sote-opetusta, vahvistaa työelämäyhteistyötä entisestään ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan tutkinnon rakennetta ja oppimisprosessia.

Vaasan ammattikorkeakoulun hoitotyön ja sosiaalialan yksikössä pilotoidaan kevään aikana uutta oppimisen hallintajärjestelmää. Workseed on pilvipohjainen ohjelmisto, jonka avulla opetushenkilöstö, opiskelijat ja työelämäkumppanit voivat jakaa harjoittelujakson tietoja vaivattomasti.

Syksyllä Workseed on käytössä kaikissa VAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa. Se parantaa alan opiskelijoiden mahdollisuuksia hahmottaa opintojensa kulkua, tutkinnon rakennetta ja oman osaamisensa kehityskohteita.

– Kun opiskelija, opettaja ja harjoittelujakson ohjaaja tekevät Workseedin avulla yhteistyötä, se sujuvoittaa myös työelämäyhteistyötä, sanoo hoitotyön lehtori ja tiimivastaava Sanna Saikkonen.

Ammattikorkeakoululla luodaan ensin Workseediin opintojakso, jonka arviointikirjaan merkitään tehtävät, työaikasuunnittelu ja valmistavat toimenpiteet. Esimerkiksi harjoittelijalta lain mukaan vaadittavat rokotukset ja vaitiolovelvollisuuslomakkeet kulkevat myös mukana pilvipalvelussa.

Opiskelija jakaa sitten linkin harjoittelujakson ohjaajalle, joka pääsee tekemään arvioinnin suoraan oikeaan arviointikirjaan.

– Näin opiskelija pystyy itse seuraamaan jakson etenemistä, ja ohjaaja ja opettaja voivat antaa palautteen yhteistyössä. 

Parantaa työelämätaitoja

Opitun tiedon soveltaminen käytäntöön on yksi VAMKin opetuksen kulmakivistä. Sitä harjoitellaan muun muassa sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Aleressa, jossa on monta käytännön harjoitteluun soveltuvaa luokkaa. 

Aleressa voi harjoitella esimerkiksi leikkaussalityötä, perussairaanhoitoa tai kirurgista hoitotyötä.

– VAMKista valmistuneet hoitoalan osaajat tunnetaan työelämässä erityisesti kädentaitajina. Saamme usein palautetta, että meillä tutkinnon suorittaneet hallitsevat käytännön toimet hyvin.

Saikkonen uskoo, että uuden hallintajärjestelmän ansiosta myös harjoittelujaksojen järjestäminen ja työelämäyhteistyö muuttuvat entistä sujuvammiksi. Tämä puolestaan heijastuu työmarkkinoille, jotka ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ovat muutenkin valoisat. VAMKin sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet työllistyvät opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan paremmin kuin missään muussa Suomen ammattikorkeakoulussa.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoihin voi hakea yhteishaussa 31.3. mennessä. Tarjolla ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja sosionomin amk-tutkintokoulutukset.

Takaisin