Ajankohtaista

Happamiin sulfaattimaihin liittyvä Precikem-projekti esittäytyi

Julkaistu 2011-06-16 10:20:37 EEST.

VAMK, Novia, Yrkesakademi i Österbotten ja Åbo Akademi ovat vuodenvaihteessa käynnistäneet pääosin Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman kolmivuotisen happamiin sulfaattimaihin liittyvän PRECIKEM-projektin (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra, Kemiallinen täsmäkäsittely sulfaattimailla tapahtuvan haponmuodostumisen estämiseksi), jonka perimmäisenä tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla Pohjanmaalla yleiset happamat sulfaattimaat voidaan säilyttää ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä. Erityisesti kehitetään säätökastelua lisäämällä kasteluveteen sulfidien hapettumista estäviä aineita kuten hienojakoista kalsiumkarbonaattia.

Tiistaina 14.6.2011 järjestettiin Yrkesakademin tiloissa Vanhassa Vaasassa ja projektin koekentällä Risöfladanilla seminaari, jossa projektia esiteltiin rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja lehdistölle. Kolmisenkymmentä ympäristöasiantuntijaa kokoontui kuulemaan Åbo Akademin lehtori Peter Österholmin ja ProAgria Pohjanmaan salaojitusteknikko Rainer Rosendahlin esityksiä sulfaattimaista ja niiden aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuntaan käytettävistä menetelmistä.

Seminaarin päätteeksi vierailtiin Risöfladanilla, jossa PRECIKEM-projektin koekentän rakentaminen oli loppusuoralla. Säätösalaojitettu ja hydrogeokemiallisiin mittauksiin tarvittavilla instrumenteilla varustettava kenttä muodostuu yhdeksästä hydrologisesti eristetystä hehtaarin suuruisesta ruudusta, joilla testataan kemiallisia käsittelyjä sulfidien hapettumisen ja siitä johtuvan haponmuodostumisen estämiseksi. Seminaarin osallistujat pääsivät seuraamaan hydrologiseen eristämiseen käytettävän muovikalvon asentamista maalahtelaisen yrityksen Nybacks grävin kehittämällä uudella tekniikalla.

Precikem_web.jpg

Seminaarin osallistujat seuraavat, kun Bo Nyback (kaivannossa) ja Mikael Nyback rakentavat hydrologista eristystä kaksi metriä syvään kaivantoon PRECIKEM-projektin koekentällä.

Lisätietoja: http://www.puv.fi/fi/com/projects/precikem/.

 

Teksti: Pekka Stén
Kuva: Anton Grindgärs

 

Takaisin