Ajankohtaista

Hanki työkokemusta, kontakteja ja opintopisteitä Vaasan asuntomessuilta!

- Haetaan projektipäällikköä rakennus- ja ympäristöalan projektiin Vaasan asuntomessujen yhteydessä

Haemme projektipäällikköä "Pikkutaitaja"-tapahtumaan Vaasan asuntomessujen yhteydessä 11.7.2008-10.8.2008. Projektipäällikön työhön sisältyy tapahtuman suunnittelu ennen asuntomessuja (työ alkaa periodilla 3), projektityöryhmän työn suunnittelu ja esittelytyö messujen aikana. Projektipäällikkö toimii yhteistyössä Pikkutaitaja-organisaation sekä Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 

Projektipäällikön työ sopii hyvin esimerkiksi ammattialan harjoitteluksi tai opinnäytetyöksi. Työstä maksetaan noin 1500 euron palkkakorvaus. Projektipäälliköltä edellytetään kiinnostusta markkinoida rakennus- ja kiinteistöpalvelualaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyjä.

Pikkutaitaja-tapahtuma esittelee rakennus- ja ympäristöalan ammatteja ja ammattitöitä asuntomessujen nuorimmille kävijöille tulevaisuuden ammattivaihtoehtona. Nuorille tarjotaan esittelypisteessä mahdollisuus kokeilla muutamia mielenkiintoisia rakennusalan töitä ja laitteita ohjatusti. Ideat esiteltävistä työvaiheista ja työkaluista ovat valmiina olemassa aikaisemmilta asuntomessuilta.

Ilmoita halukkuudestasi projektipäälliköksi 25.1.2008 mennessä sähköpostilla osoitteella:

annika.torniainen@puv.fi tai
martti.laaja@puv.fi

- Rakennus- ja ympäristöalan työtä Vaasan asuntomessujen yhteydessä
 
Työskentele rakennus- ja ympäristöalan esittelijänä "Pikkutaitaja"-tapahtumassa Vaasan asuntomessujen yhteydessä 11.7.2008-10.8.2008. Esittelytyöstä saat koulutusohjelmasi vapaasti valittaviin opintoihin "Rakennus- ja ympäristöalan markkinointi" opintojaksosuorituksen (3 op) tai ammattialan harjoittelun opintopisteet. Lisäksi maksetaan korvauksena noin 1300 € palkkakorvaus.

Toimenkuvana on esitellä rakennus- ja ympäristöalan ammatteja ja ammattitöitä asuntomessujen nuorimmille kävijöille tulevaisuuden ammattivaihtoehtona. Nuorille tarjotaan esittelypisteessä mahdollisuus kokeilla muutamia mielenkiintoisia rakennusalan töitä ja laitteita ohjatusti. Ideat esiteltävistä työvaiheista ja työkaluista ovat valmiina olemassa aikaisemmilta asuntomessuilta.

Esittelijältä edellytetään kiinnostusta esitellä rakennus- ja ympäristöalaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä.

Ilmoita halukkuutesi markkinointitapahtuman esittelijäksi 25.1.2008 mennessä sähköpostilla osoitteella:

annika.torniainen@puv.fi tai
martti.laaja@puv.fi

Takaisin