Ajankohtaista

Hälsovårdstjänsterna på Rådhusgatan flyttas tillfälligt på adresserna

Hälsovårdare Gunvi Hietamäki har mottagning  under renoveringstiden från och med 16.3 på adressen

Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26 D, rum 7, ingång från gårdsidan.
Mottagningstiderna är som tidigare.

Hälsovårdare Hanna-Mari Joutsen har mottagning  från och med 16.3 på adressen
Vasa yrkeshögskola, Wolffskavägen 30, rum WB 145.
Mottagnig varje vecka.

Takaisin