Ajankohtaista

Hälsovårdstjänsterna är en del av studerandens välmående

I höst har läkaren Tytti Ilkka och psykologen Jessica Södergård börjat arbeta på yrkeshögskolan inom studerandes hälsovård. Både till läkare och psykologen reserverar man tid via hälsovårdaren.Hälsovården för studeranden inom yrkeshögskolan verkar som en del av social- och hälsovårdens verksamhet i Vasa stad. Hälsovårdarna Gunvi Hietamäki, Hanna-Mari Joutsen, Heli Peltomäki och dessutom läkaren Tytti Ilkka och psykologen Jessica Södergård ansvarar över hälsovården för våra studeranden. Mera information: http://www.puv.fi/sv/studietjanster/vrigatjanster/halsovard/


Psykolog Jessica Södergård, läkare Tytti Ilkka och hälsovårdarna Heli Peltomäki, Gunvi Hietamäki och  Hanna-Mari Joutsen

Att stöda studerandens välmående är ett samarbete också med studiehandledarna och grupphandeldarna. Ärenden i anslutning till studerandens välmående befrämjas och utvecklas i gruppen för välmående. Mera information: http://intra.puv.fi/kehittaminen/kehittamistyoryhmat/hyvinvointityoryhma/

Takaisin