Ajankohtaista

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op)

Pohjanmaan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka vastaa työelämän muuttuneisiin koulutustarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.

Antaa valmiudet
- vaativien kehittämisprojektien johtamiseen
- liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtäviin
- itsenäiseen ja liiketoimintaosaamisen hallitsevaan yrittäjyyteen

Suoritetaan
- noin kolmessa vuodessa työn ohella, opinnot alkavat 21.9.2005
- lähiopetusta pääosin lauantaisin
- osa opinnoista suoritetaan virtuaaliopintoina

Hakukelpoisuus
- liiketalouden AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
- vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta

Hakuaika 13.6.-12.8.2005.

Koulutus on on maksutonta. Ylempi AMK-tutkinto tullaan rinnastamaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.


Lisätietoja ja hakulomakkeita:

Vaasan ammattikorkeakoulu
Hakutoimisto
Puh. 06 326 3111
http://www.puv.fi/fi/koulutus/ylempiamktutkinto/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Hakutoimisto
Puh. 020 124 5023
www.seamk.fi/liiketalous/

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Hakutoimisto
Puh. 06 825 2081
www.cop.fi

Takaisin