Ajankohtaista

Haku sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutukseen 1.10. mennessä

Aikuiskoulutus on itsenäistä ja täydentää opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta. Opiskelu on monimuotoista, joten se sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opetus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, ja luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon aiempi pohjakoulutus.

10.1.2005 alkava tutkintoon johtava koulutus

  • Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
    Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 140 ov, sairaanhoitaja (AMK)
  • Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto
    Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 160 ov, terveydenhoitaja (AMK)
  • Sosiaaliala
    Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 140 ov, sosionomi (AMK)

Huom! Tutkintoon johtava sosiaali- ja terveysalan koulutus järjestetään päivä/monimuoto-opetuksena.

Erikoistumisopinnot

Sosiaali- terveysalan lähijohtamisen erikoistumisopinnot, 40 ov
Koulutus alkaa tammikuussa 2005. Erikoistumisopinnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin.


Hakuaika 20.9.-1.10.2004

Lisätietoja ja hakulomakkeita
http://www.puv.fi/fi/hakeminen/aikuiskoulutus/

tai
Puh. 06 326 3111
hakutoimisto@puv.fi

Takaisin