Ajankohtaista

Haku erikoistumisopintoihin käynnissä 15.5. saakka

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä ns. monimuotoinen opiskelutapa sopii myös työssäkävijän aikatauluihin.

-Isännöitsijän erikoistumisopinnot, 30 op
Erikoistumisopinnot on tarkoitettu isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, kiinteistösihteereille sekä taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat hankkia ja päivittää tietojaan.  

Opintoihin sisältyy mm. asunto-osakeyhtiölain pääkohdat, taloushallinto ja isännöintityö, vuokrasopimuslainsäädäntö, rakennusteknilliset kysymykset sekä isännöitsijän viestintä.

-Mielenterveyden edistämisen erikoistumisopinnot, 30 op
Erikoistumisopintojen tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan mielenterveyden edistämisessä, vaikuttaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja osallistuu mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Opintoihin sisältyy mm. mielenterveys ja sen edistämisen linjaukset ja haasteet, asiakas-, perhe-, ryhmä- ja yhteisökeskeiset mielenterveyden edistämisen menetelmät, asiakaslähtöinen päihdetyö, valinnaiset opinnot sekä työelämälähtöinen kehittämistehtävä

- Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa, 30 op
Erikoistumisopinnot on suunniteltu lastenhuollon sijaishuollon julkisissa tai yksityisissä yksiköissä työskenteleville sairaanhoitajille, lähihoitajille ja sosionomeille, jotka osallistuvat käytännön hoito- ja kasvatustyöhön.

Opintoihin sisältyy mm. oman työn kehittäminen ja valmiuksien vahvistaminen moniammatillisessa työyhteisössä sekä tietämyksen syventäminen mielenterveystyöstä, sosiaalialasta, uudesta lastensuojelulaista, sijoitusprosessin kokonaisuudesta ja laatuajattelusta sijaishuollossa.

Hakukelpoisuus: soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta. Opinnot alkavat syyskuussa 2008 ja päättyvät toukokuussa 2009.

Erillishaku 15.4.-15.5.2008, hakulomakkeet netistä www.puv.fi - koulutus - erikoistumisopinnot - hakeminen.

Liity 550 aikuisopiskelijamme joukkoon!

Lisätietoja Vamkin erikoistumisopinnoista:
http://www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot/

Hakutoimisto
puh. 06-326 3325, 06-326 3326
hakutoimisto@puv.fi

Takaisin