Ajankohtaista

Haku aikuiskoulutukseen käynnissä perjantaihin 2.5. klo 16.15 saakka

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Vaasan ammattikorkeakoulun joustava ja monimuotoinen opiskelutapa sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon aiempi koulutus ja työkokemus.

Tutkintoon johtavat koulutusohjelmat
- Liiketalous, 210 op
- Företagsekonomi, 210 op
- Matkailu, 210 op
- Tietotekniikka, 240 op
- Sähkötekniikka, 240 op

Hakukelpoisuus: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto sekä vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta.  Käytössä myös harkinnanvarainen valinta. Koulutukset alkavat elokuun lopussa 2008 ja kestävät 3-5 vuotta. Haku 14.4.-2.5.2008 osoitteessa www.amkhaku.fi.

Ylempi AMK-tutkinto
- Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, 90 op
- Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, 90 op

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuus: koulutusalaan Iiittyvä amk- tai vastaava korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Koulutukset alkavat syyskuussa 2008 ja kestävät noin kolme vuotta. Haku 14.4.-2.5.2008 osoitteessa www.amkhaku.fi.

Erikoistumisopinnot
- Isännöitsijän erikoistumisopinnot, 30 op
- Mielenterveyden edistämisen erikoistumisopinnot, 30 op
- Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa, 30 op

Hakukelpoisuus: soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta. Opinnot alkavat syyskuussa 2008 ja päättyvät toukokuussa 2009. Erillishaku 15.4.-15.5.2008, hakulomakkeet www.puv.fi - koulutus - erikoistumisopinnot - hakeminen.

Liity 550 aikuisopiskelijamme joukkoon!

Lisätietoja Vamkin aikuiskoulutuksesta:
http://www.puv.fi/fi/koulutus/aikuiskoulutus/

Hakutoimisto
Puh. 06-326 3325, 06-326 3326
hakutoimisto@puv.fi

Takaisin