Ajankohtaista

Tritonia on Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin ja Svenska handelshögskolanin Vaasan toimipisteiden yhteinen kaksikielinen tiedekirjasto ja oppimiskeskus. Oppimiskeskus tarjoaa pedagogista ja teknistä tukea ja koulutusta yliopistojen ja Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolanin opettajille ja muulle henkilökunnalle. Opiskelijoita se tukee ja opastaa uusien opiskelumetodien ja -välineiden käytössä. Oppimiskeskus toimii Suomen virtuaaliyliopiston vaasalaisena vaikuttajana.

Media-assistentin ja tieto- ja viestintätekniikan assistentin määräaikaiset osa-aikaiset tehtävät 1.2.-31.12.2006


Tehtävä

Media-assistentin tehtävä (55.2 %, 20 tuntia/viikko) ja tieto- ja viestintätekniikan assistentin tehtävä (55,2 %, 20 tuntia/viikko) on Tritonian oppimiskeskukseen sijoitettu tehtävä. Tehtävästä maksettava palkka määräytyy työkokemuksen ja koulutuksen mukaan eli on n. 872-1212 euroa /kk. Esimiehenä toimii oppimiskeskuspäällikkö.

Tehtäväkuvaus

Media-assistentin pääasiallisia tehtäviä yliopisto- ja korkeakouluopettajien oppimedian tuotantoon liittyviä tehtävät yhdessä EduTechLabin tuotantotiimin kanssa.

Tieto- ja viestintäassistentin tehtäviin kuuluu oppimiskeskuksen verkkosivujen päivitys ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käytön neuvontaa.

Kelpoisuusehdot ja vaadittavat taidot

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi hyvä tieto- ja viestintätekniikan tuntemus, valmius ottaa käyttöön erilaisia tieto- ja viestintäteknisiä välineitä sekä kokemus vastaavista tehtävistä. Arvostamme erityisesti ammattikorkeakoulun tietotekniikan tai media-alan koulutusta, kokemusta mediantuotannosta, asiakaslähtöistä asennetta, tiimityöskentelytaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hyvää osaamista. Tritonian virkakieliä ovat johtosäännön mukaan suomi ja ruotsi. Lisäksi toimessa tarvitaan englannin kielen taitoa.

Hakuaika

Tehtävä julistetaan haettavaksi Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Hankenin Vaasan yksiköiden, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolanin virallisilla ilmoitustauluilla ja Tritonian ja oppimiskeskuksen verkkosivuilla. Hakuaika päättyy 17.1.2006.

Hakemus

Hakemus osoitetaan oppimiskeskuspäällikkö Sari Tarvoselle ja lähetetään osoitteeseen: Vaasan yliopisto, Kirjaamo, Wolffintie 34, PL 700, 65101 Vaasa tai sähköpostitse kirjaamo@uwasa.fi. Hakemukseen tulee liittää nimikirjan ote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo.

Tiedustelut

Tiedusteluihin vastaavat oppimiskeskuspäällikkö Sari Tarvonen, puh. (06) 3248 933, 050-371 3607, sari.tarvonen@tritonia.fi tai oppimiskeskuspedagogi Maria Byholm, puh: (06) 3248 932, 044-0244 226, maria.byholm@tritonia.fi.

Takaisin