Ajankohtaista

Haemme opiskelijoita sisäisiksi auditoijiksi

Vaasan ammattikorkeakoulussa suoritetaan sisäinen auditointi helmikuussa 2010. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää, toimitaanko Vaasan ammattikorkeakoulussa toimintajärjestelmän mukaisesti. Edellisen kerran sisäinen auditointi suoritettiin syksyllä 2007, jolloin opiskelijat olivat ansiokkaasti mukana kehittämässä toimintaa.

Sisäisten auditointien avulla pyritään organisaation jatkuvaan arviointiin ja uusiutumiseen, jonka tavoitteena on sekä korjata että ennaltaehkäistä ongelmia. Ne toimivat myös johdon työvälineenä antaen objektiivisen kuvan organisaation tilasta ja paljastaen mahdollisia kehityskohteita.

Sisäiseen auditointiin osallistuu yhteensä 8 opiskelijaa sekä 8 henkilökunnan edustajaa. Opiskelijat ja henkilökunta jaetaan ryhmiin siten, että kaikissa ryhmissä on opiskelijaedustus.

Yhteensä sisäinen auditointi vaatii noin 20 tunnin työpanoksen ja siitä maksetaan opiskelija-auditoijille korvauksena 10 euroa tunnilta. Lisäksi sisäisenä auditoijana toimiminen antaa merkittävää kokemusta työmarkkinoille - auditoinnit ovat arkipäivää monissa organisaatioissa.

Sisäisiksi auditoijiksi valituille järjestetään kaksi koulutustilaisuutta tammikuun aikana, joten pohjatietoja auditoijat eivät tarvitse. Olet etsimämme henkilö, mikäli opiskelet Vaasan ammattikorkeakoulussa ja olet kiinnostunut kehittämään Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaa edelleen.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään maanantaina 14.12.2009 laatukoordinaattori Sanna Torkolle (sanna.torkko@puv.fi).

Lisätietoja:

Laatukoordinaattori Sanna Torkko
sanna.torkko@puv.fi, puh. 020 7663 429

Takaisin