Ajankohtaista

Haemme kiinteistö - ja turvallisuuspäällikköä

ajalle 15.1.2008 - 14.1.2009, jonka jälkeen tehtävä voi muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi. Haettavalla henkilöllä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä kyky johtaa kiinteistöihin liittyviä tilahankkeita. Myös henkilöt, jotka saavat tutkinnon suoritettua määräaikaisen työtehtävän kuluessa, voivat hakea tehtävää.

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on keskittää kaikki toiminta Palosaaren kampus-alueelle. Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö vastaa tähän liittyvien osahankkeiden suunnittelusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa sekä tilahankkeiden edistämisestä. Tehtävässä korostuvat yhteistyö Vaasan kaupungin talotoimen kanssa, joka vastaa kiinteistöjen rakennusteknisestä ylläpidosta, sekä tilayhteistyö muiden paikallisten korkeakoulujen kanssa. Haettava henkilö vastaa myös turvallisuusasioista, kuten pelastussuunnitelmien laadinnasta ja henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttämisestä turvallisuusasioihin.

Valittavalta henkilöltä toivomme kykyä suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia toimia esimiesasemassa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Ossi Koskinen puh. 0207 663 359 tai ossi.koskinen@puv.fi tai vararehtori Erkki Hakkarainen, puh. 0207 663 326 tai erkki.hakkarainen@puv.fi

Hakemukset tulee toimittaa 27.12.2007 mennessä osoitteella Vaasan ammattikorkeakoulu, Raastuvankatu 29, 65100 Vaasa. Kuoreen merkintä "Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö"

Takaisin