Ajankohtaista

Hae nyt robotiikkakoulutukseen!

Julkaistu 2013-09-11 10:19:34 EEST.

Teollisuusrobotin ohjelmointi, käyttö ja hyödyntämismahdollisuudet

Opintokokonaisuus antaa valmiudet ohjelmoida perusasioita teollisuusrobotille, tehdä muutoksia ohjelmiin, hallita robottia ohjelmointiyksikön avulla, käynnistää automaattisen työnkierron sekä poistaa häiriöitä tuotannossa. Koulutuksessa perehdytään myös robottiturvallisuuteen ja robottisimuloinnin mahdollisuuksiin tuotantolinjojen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

Koulutukseen sisältyy kahden viikon työssä oppimisjakso, jonka opiskelija pyrkii itse hankkimaan.

Koulutuksen sisältö:

  • Robotiikan teoria 28 h lähiopetusta, 28 h etäopetusta
  • Robotiikan laboraatiot 42 h lähiopetusta, 42 etäopetusta
  • Etäohjelmointi (3DAutomate) 25 h lähiopetusta, 25 h etäopetusta
  • Tuotannon simulointi 10 h lähiopetusta, 10 h etäopetusta
  • Työssä oppiminen 70 h.

Lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä viikossa Vaasan ammattikorkeakoulussa. Koulutus sisältää myös itsenäistä työskentelyä ja etäopetusta, joka perustuu verkko-oppimisympäristöön.

Koulutuksen kesto 2 kk,14.10.–14.12.2013

Ensimmäisellä viikolla on viisi lähipäivää. Jatkossa lähipäiviä on kaksi ja harjoittelua/etäopiskelua kolme päivää viikossa.

Haku 20.9.2013 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus huolellisesti.

Haastattelut järjestetään Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa 3.10.2013. Haastateltaville lähetetään kirjallinen kutsu tai SMS-viesti.


Lisätietoja koulutuksesta
lehtori Mika Billing, puh. 040 591 2854, mika.billing@vamk.fi

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista: puh. 0295 020 702  (klo 9-17) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuksen rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus.

 

TE-keskus_2013_TE__LA20_te2logo___V1__CMYK.jpg         tunnus_CMYK.jpg

 

Takaisin