Ajankohtaista

Hae meille töihin!

Julkaistu 2011-05-03 13:17:22 EEST.

VAMK kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, restonomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja terveydenhoitajia ja tradenomeja suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Vahvuuksiamme ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen työelämään. Opiskelijoita on 3600, joista aikuisopiskelijoita on 700. Päätoimista henkilöstöä on 250.

Etsimme energiseen joukkoomme:


Sähkötekniikan lehtoria

Keskeisimpänä opetusalueena ovat tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu, teollisuuden ja rakennusten sähköistysprojektien toteutus. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua opetuksen rinnalla sähköalan tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Arvostamme sähkösuunnittelusta ja sähköistysprojekteista saatua työkokemusta sekä englanninkielen osaamista.

Tiedustelut:
osastonjohtaja Vesa Verkkonen, puh 0207 663 554, vesa.verkkonen@puv.fi tai
toimialajohtaja Jorma Tuominen, puh. 0207 663 433, jorma.tuominen@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Toimialajohtaja Jorma Tuominen, Wolffintie 30, 65200 Vaasa


Hoitotyön yliopettajaa

Hoitotyön sekä alan jatkotutkinnon koulutusohjelmien opetus- ja suunnittelutehtävät sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät. Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Yliopettajan kelpoisuusvaatimuksena on hoitotieteen tieteellinen jatkotutkinto (tohtori tai lisensiaatti). Väh. 3 vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Huomioimme myös aiemmin tulleet hakemukset.

Tiedustelut:
osastonjohtaja Regina Nurmi, puh. 0207 663 517, regina.nurmi@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Toimialajohtaja Raimo Koivisto, Raastuvankatu 33, 65100 Vaasa


Talous- ja hankesihteeriä

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2011 - 31.12.2012.

Tehtäviin kuuluvat tutkimus- ja kehityshankkeiden kirjanpito, hankeraportointi ja muut taloushallinnon tehtävät. Yhteistyötä tehdään kaikkien Oy Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköiden kanssa. Työaika on 36,25 h/viikko ja palkkaus EK:n Sivistystyönantajat ry:n työehtosopimuksen mukainen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tradenomin tutkinto tai vastaava (mielellään laskentatoimi) sekä kokemusta hankkeiden taloushallinnon hoitamisesta. Molempien kotimaisten ja englannin kielen taito luetaan eduksi.

Tiedustelut: talouspäällikkö Ulla Damlin, puh. 020 766 3317, ulla.damlin@puv.fi tai taloussuunnittelija Kristina Österholm, puh. 020 766 3454, kristina.osterholm@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Wolffintie 30, 65200 Vaasa. Kuoreen merkintä: Hakemus/talous- ja hankesihteeri


Koneautomaation lehtoria

Ohjaustekniikkaan ja koneautomaatioon liittyvät aihealueet (mm.pneumatiikka ja hydrauliikka, ohjelmoitavat logiikat sekä koneautomaation sähkötekniikka). Opetuskielet ovat suomi (pääosin) ja englanti. Arvostamme kokemusta teollisuuden kehitys- ja projektitehtävistä.

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä väh. 3 vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Opetustehtävien rinnalla on mahdollista osallistua alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Huomioimme myös aiemmin tulleet hakemukset.

Tiedustelut: Pertti Lindberg, puh. 0207 663 367, pertti.lindberg@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Toimialajohtaja Jorma Tuominen, Wolffintie 30, 65200 Vaasa


Rakentamisen tuotantotekniikan ja talouden lehtoria

Talonrakentamisen työmaatekniikka, rakentamistalous ja tietomallien hyödyntäminen tuotantotekniikassa. Arvostamme kokemusta rakennustuotannon tehtävistä sekä kielitaitoa.

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä väh. 3 vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Opetustehtävien rinnalla on mahdollista osallistua alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Huomioimme myös aiemmin tulleet hakemukset.

Tiedustelut:
osastonjohtaja Martti Laaja, puh. 0207 663 362, martti.laaja@puv.fi tai
toimialajohtaja Jorma Tuominen, puh. 0207 663 433, jorma.tuominen@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Toimialajohtaja Jorma Tuominen, Wolffintie 30, 65200 Vaasa

 


Ympäristötekniikan tai infrarakentamisen lehtoria

Ympäristötekniikan ja infrarakentamisen suunnittelun ja toteutuksen osaamisalueet. Arvostamme kokemusta infrasuunnittelusta sekä kielitaitoa.

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä väh. 3 vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Opetustehtävien rinnalla on mahdollista osallistua alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Huomioimme myös aiemmin tulleet hakemukset.

Tiedustelut:
osastonjohtaja Martti Laaja, puh. 0207 663 362, martti.laaja@puv.fi tai
toimialajohtaja Jorma Tuominen, puh. 0207 663 433, jorma.tuominen@puv.fi

Hakemukset 20.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteella

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Toimialajohtaja Jorma Tuominen, Wolffintie 30, 65200 Vaasa

Takaisin