Ajankohtaista

Genom specialiseringsstudier hålls ditt kunnande à jour - ansökan senast 31.5

Specialiseringsstudierna är ett effektivt och samtidigt smidigt sätt att komplettera och uppdatera yrkeskunskaper. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer. Studierna är avsedda för personer som har arbetserfarenhet i branschen och avlagt examen på yrkeshögskole- eller institutnivå eller genomgått yrkesutbildning på högre nivå.

Ansökningsperioden är 1.5 - 31.5.


Tilläggsuppgifter

Beskrivningar på utbildningar och ansökninsgblanketter

Takaisin