Ajankohtaista

Gemensam ansökan till engelskspråkiga YH-utbildningsprogram

Ansökan till utbildningsprogram på främmande språk som leder till examen kommer för första gången att ske via en riksomfattande gemensam ansökan under tiden 15-9.2.2007, då både finländska och utländska sökande ansöker till utbildning samtidigt.

Vasa yrkeshögskola erbjuder engelskspråkig utbildning inom informationsteknik, internationell handel och hotell- och restaurangbranschen:

Information Technology (Bachelor of Engineering)
Utbildningsprogrammet ger färdigheter som behövs för informationstekniska uppgifter inom industrin och näringslivet. Särskild inriktning på inbyggda system, dvs. växelverkan mellan hårdvara och mjukvara, programteknik och datakommunikation. Undervisning även inom fotbollsrobotik.

International Business (Bachelor of Business Administration)
Specialisering inom internationell marknadsföring och utrikeshandel eller handel med Asien. Vardera inriktningen innehåller tre månaders utlandspraktik. 

Hotel and Restaurant Business (Bachelor of Hospitality Management)
Utbildningen ger ett brett kunnande inom hotell- och restaurangbranschen. Möjlighet att studera i Thailand. 

Studierna sker i mångkulturella grupper som består av både finländska och utländska studerande. Internationalitet är en central del av verksamheten vid Vasa yrkeshögskola. Årligen studerar ca 200 utländska studerande från drygt 50 länder inom de engelskspråkiga utbildningsprogrammen. Skolan tar varje år emot ca 80 internationella utbytesstuderande. Ca 150 av yrkeshögskolans egna studerande bedriver utbytesstudier utomlands.  

Ansökan sker elektroniskt via http://www.admissions.fi

Ansökningsbehörighet ger gymnasiets lärokurs, studentexamen eller yrkesutbildning på andra stadiet. Studierna inleds hösten 2007.

Närmare information:
http://www.puv.fi/sv/utbildning/ungdomsutbildning/

Takaisin