Ajankohtaista

Ge åsikt om bibliotekstjänster

Kunderna vid alla bibliotek i Finland kommer att få säga sin åsikt om bibliotekens betydelse och om hur väl deras eget bibliotek har lyckats med att bemöta användarnas behov.  Kundnöjdhetsundersökningen organiseras av Nationalbiblioteket. Resultaten kommer att utnyttjas när bibliotekstjänsterna utvärderas och utvecklas.

Frågeformulär

Mera information:
http://www.nationalbiblioteket.fi/information/uutiset/1267089567214.html

Takaisin