Ajankohtaista

Ägarbasen för Vasa yrkeshögskola utvidgades   

Vasa yrkeshögskola, Vyh blev aktiebolag i början av året med Vasa stad och Vasa universitet som aktieägare. Ägarbasen breddades 12.5.2010 med Österbottens förbund, Österbottens handelskammare samt Svenska handelshögskolan Hanken.

Syftet med bolagiseringen är att aktivera samarbetet med viktiga samarbetspartner, förankra yrkeshögskolan i Vasa och stärka skolans ställning inom regionens högskolevärld. En central målsättning för Vyhs ägare i den strukturella förändring som för närvarande pågår inom hela den finländska högskolesektorn, är att bevara och stärka det intellektuella kapital i helheten som finns i Vasa.

- Regionens arbetsliv vill säkerställa tillgången till den kompetens och expertis som Vasa yrkeshögskola och dess samarbetspartners kan erbjuda, säger direktören för Österbottens handelskammare Juha Häkkinen.

Bakom handelskammarens ägarskap står ett antal betydande arbetsgivare: Wärtsilä, ABB, Vacon, Vaasa Engineering, Leinolat, Vasa Andelsbank samt Handelslaget KPO.

Vid Vyh kan man studera teknik, företagsekonomi, turism, hälsovård och det sociala området samt informationsbehandling inom 17 utbildningsprogram som genomförs som dagsundervisning. Tre av utbildningsprogrammen är svenskspråkiga och tre är engelskspråkiga. Vyh erbjuder även en mångsidig utbildning för vuxna, till exempel utbildningar som leder till yh- och högre yh-examen samt kortare specialiseringsstudiehelheter. Dessutom producerar och erbjuder Vyh branschövergripande forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster för det regionala arbetslivet. Antalet studerande är sammanlagt ca 3300 och den heltidsanställda personalen uppgår till 250 personer.  

Takaisin