Ajankohtaista

Frivillig återbetalning av stöd

Studiestöd kan frivillig återbetalas före utgången av mars.Studiestöd för år 2008 kan frivilligt återbetalas före 31.3.2009.

Mera information: http://www.puv.fi/sv/studietjanster/stodtjansterforstudier/studiestod/frivilligaterbetalningavstod

Takaisin