Ajankohtaista

Från idé till affärsidé -tävling 2006

Teknologicentrum Oy Merinova Ab anordnar den tredje lokal affärsidétävling inom Vasaregionen. Genom tävlingen söks nya affärsidéer som är möjliga att förverkliga och som genom utveckling kompletterar regionens näringsstruktur såväl som den egna sektorns internationella konkurrenskraft.

Konkurrenskraftig affärsidé

Utmärkande för en konkurrenskraftig affärsidé är, att man för att lösa kundens problem använder sig antingen av en helt ny kompetens eller så utnyttjar man en redan befintlig kompetens på ett nytt sätt. En problemlösande idé kan vara en produkt-, tillverknings-, service- eller marknadsföringsidé, men det väsentliga är det mervärde den ger kunden. 

Merinova sparrar deltagare

Deltagare i tävling har möjlighet att använda Merinovas sparrning för bearbetning av sin affärsidé.

Tävlingen är öppen för alla

Tävlingen som anordnas är öppen för alla, men den är regionalt avgränsad så, att den planerade affärsverksamheten skulle främja konkurrenskraften hos teknologiindustrin i Vasaregionen.

Sakkunnigråd bedömer affärsidéerna

Ett sakkunnigråd på bred bas bedömer särskilt affärsidéns innovativitet, möjligheten att förverkliga den och de tillväxtmöjligheter den gett regionens teknologiindustri både på inhemska och internationella marknader. Rådets medlemmar har lång erfarenhet av utveckling av ny affärsverksamhet från ett flertal olika verksamhetsområden.

Pris

Som pris i tävlingen utdelas 1-5 st penningpris ur en penningdonation. Penningsumman varierar mellan 1.000-5.000 euro. Priserna financieras av bl.a. Oy Merinova Ab/Västra Finlands komptenscentrum, VASEK Vasaregionens Utveckling Ab, Viexpo och VNT Management Ab.

Deltagande

Tävlingsförslag skall postas senast den 15.5.2006 till adressen: Oy Merinova Ab, Från Idé till Affärsidé 2006,  PB 810, 65101 VASA. Alla förslag behandlas strängt konfidentiellt. Belönade bidrag publiceras vid prisutdelningstillfället endast i den omfattning som förslagsgivaren medger. Tävlingsformulär fås genom Merinovas hemsidor på adressen http//www.merinova.fi.

Tilläggsinformation om tävlingen ger servicechef Ulla Kalliokoski, gsm 040 591 2882 eller ulla.kalliokoski@merinova.fi .

 

Takaisin