Ajankohtaista

FPA, meddelande 7.1.2008

FPA utökar webbtjänsterna för studerande

FPA:s e-tjänster för studerande har nu utvidgats så studerande via internet kan kontrollera sina egna uppgifter om studielån och om studielånsavdrag.

Den elektroniska självbetjäningstjänsten visar bland annat hurdan statsgaranti för studielån den studerande har beviljats, när studielånet kan tas ut från banken och hur mycket studielån den enskilda studerande har totalt.

I e-tjänsten kan de som avlagt högskoleexamen se om de har möjlighet till studielånsavdrag i beskattningen. E-tjänsten berättar om rätten till studielånsavdrag har utnyttjats, hur stort skatteavdraget kan vara som högst och vilka uppgifter FPA har meddelat skatteförvaltningen. Högskolestuderande kan också, medan studierna ännu pågår, kontrollera sina uppgifter om studierna och studielån som påverkar det eventuella studielånsavdraget.

FPA:s e-tjänst hittas på adressen www.fpa.fi/etjanst. Man kan logga in med sina egna nätbankskoder eller om man har tillgång till kortläsare även med sitt elektroniska id-kort.

Räkna ut studielånsavdraget

En nyhet på FPA:s webbplats är beräkningsprogrammet för studielånsavdrag. Med hjälp av programmet får den studerande på förhand en uppfattning om de egna högskolestudierna och studielånet berättigar till avdraget. Programmet ger en bild av inom vilken tidsram den studerande måste avlägga examen för att få skatteavdraget och hur studielånet påverkar skatteavdragsbeloppet.

Beräkningsprogrammet, som inte förutsätter inloggning, finns på adressen www.fpa.fi/berakningar.

Nytt skatteavdrag

Studielånsavdraget är ett nytt skatteavdrag som högskolestuderande med studielån kan få efter examen när de återbetalar sitt studielån. Syftet med avdraget är att öka användningen av studielån och förkorta studietiderna. Studielånsavdraget gäller endast högskolestuderande som inlett sina examensstudier hösten 2005 eller senare.

Efter examen har studerande rätt till stuidelånsavdrag i beskattningen förutsatt att examen har avlagts inom utsatt tid och studielånet för dessa studier överstiger 2 500 euro. Skatteavdraget är 30 % av det lånebelopp som överstiger 2 500 euro.

Takaisin