Ajankohtaista

Fortbildning inom akutvård

Temat för denna forbildningsmodul är undersökning och behandling av akutpatienter och den genomförs som arbetskraftspolitisk utbildning. Utbildningen förverkligas genom samarbete mellan Svenska yrkeshögskolan och Vaasan ammattikorkeakoulu med undervisning på svenska och finska.
 
Utbildningens målsättning är att ge sjukskötare fördigheter att undersöka och behandla lindrigt akut sjuka patienter samt att ge dem patienthandledning.

Målgrupp: sjukskötare vid Vasa centralsjukhus och hälsocentralerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt.
Behörighetskrav: sjukskötarexamen och fem års arbetserfarenhet vid jourmottagning och/eller motsvarande läkarmottagning.
Utbildningens längd: 6.9.2004 - 18.3.2005. (5 sv,  närundervisning ca 2 dagar/mån.)

Ansökningar inklusive studiebetyg skall vara insända senast 6.8.2004:
Vaasan ammattikorkeakoulu
Sirkka Soini
Wolffintie 30
65200 Vaasa

Tilläggsinformation fr.o.m. 2.8.2004:
Anna-Lisa Rosengren, Svenska yrkeshögskolan
Tel. 06 328 5250, e-post: anna-lisa.rosengren@syh.fi

Takaisin