Ajankohtaista

Förfrågan om studieframgång

Om du har fått begäran om redogörelse av studieframgång, vänligen skicka ditt svar senast 2.11.07 kl 16.15 till Studiestödsnämnden vid Vasa yrkehögskola, Wolffskavägen 30, 65200 Vasa. Du kan också lämna redogörelse till studiebyrån eller till postpox som ligger mittemot info vid aulan i Brändö kampus.
 
Tillägguppgifter: 
studiestödsnämndens sekr. Susan Sundqvist, 326 3017/040-733 4174
 
 

Takaisin