Ajankohtaista

Förfrågan om nivån på grönområdena i Vasa

Syftet med denna förfrågan är att få reda på invånarnas åsikter om stadens grönområden (förutom skolornas och daghemmens o.d. gårdsområden samt idrottsområdena) och vad som för användarna är viktigt på grönområdena.

Med hjälp av resultaten av förfrågan kan staden utveckla grönområdena så att de betjänar användarna och deras behov bättre. Därtill kan informationen från förfrågan användas som grund vid utarbetandet av det kommande grönområdesprogrammet. Med skötsel kan existerande områden vidareutvecklas och nya grönområden kan planeras så att de blir ännu mera användarvänliga.

Man kan svara till förfrågan 16.3.-6.4.2009.

Till förfrågan

Ett bokpris lottas ut bland alla som svarar på förfrågan.

Förfrågan ansluter sig till Johanna Romus slutarbete vid Vasa yrkeshögskola på uppdrag av Vasa stad.

Takaisin