Ajankohtaista

Företagskliniken-projektet börjar i Vasa yrkeshögskola

 • Företagskliniken-projektets målgrupp är sme-företag i Österbotten. Projektets målsättning är att stärka och utöka samarbetet mellan sme-företagen och Vasa yrkeshögskola.

 • Den regionala Företagskliniken erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster åt sme -företag i Österbotten. Yrkeshögskolans studerande förverkligar med handledning av en sakkunnig forsknings- och utvecklingsåtgärder åt sme-företag inom olika branscher. Företagsklinikens verksamhetsmodell integreras inom alla enheter vid Vasa yrkeshögskola.

 • Sme-företagen motiveras av att binda sitt eget företag till Företagsklinikens tjänsteverksamhet för att utveckla sitt företag och för att aktivt samarbeta med nejdens sakkunniga.

 • Organisation: Vasa yrkeshögskola, Forskning och service

 • Finansiering: ESR, Västra Finlands länsstyrelse
  Budget 48 470 €

 • Livslängd: 03/2006-12/2006

 • Kontaktpersoner:

  Projektkoordinator Annika Torniainen
  Tel. 06 326 3573
  GSM 040 831 4420
  E-post: annika.torniainen@puv.fi

  Projektkoordinator Camilla Stenbäck
  Tel. 06 326 3582
  GSM 050 400 6840
  E-post: camilla.stenback@puv.fi

Takaisin